Tekstgrootte A A A

Agenda

Wie komt u tegen?

Het niertransplantatieteam

 

De medisch specialisten
De nefrologen, chirurgen, anesthesiologen zijn medisch specialisten. Zij zijn verantwoordelijk voor uw medische behandeling.

De niertransplantatiecoördinatoren
De niertransplantatiecoördinatoren regelen de screening en de planning rondom levende donatie en transplantatie. Tijdens de voorbereidingsperiode zijn zij uw vaste contactpersoon en begeleiden u en uw partner of familie gedurende het gehele traject. Zij regelen ook dat u op de wachtlijst van Eurotransplant komt als er geen geschikte nierdonor bij leven is. Eurotransplant is de Europese organisatie voor orgaantransplantatie.

De verpleegkundig specialisten niertransplantatie
Tijdens de voorbereidingen op de poli en tijdens de opname maakt u kennis met de verpleegkundig specialisten niertransplantatie. Na het eerste bezoek bij de nefroloog op de polikliniek begeleiden zij u en uw eventuele levende donor bij de voorbereiding. Tijdens uw opname adviseren zij u over medicatie inname, dieet en leefstijladviezen. Ook verrichten zij de controle na levende donatie op de polikliniek. De eerste keer 3 maanden na donatie en daarna 1 keer per jaar.

De verpleegkundig specialisten niertransplantatiechirurgie
Tijdens uw bezoek aan de polikliniek van de chirurg of bij de opname maakt u kennis met de verpleegkundig specialisten transplantatiechirurgie. Zij kunnen u informeren over de operatie en het herstel. Gedurende de opname lopen zij dagelijks mee met de visite en zullen zij het chirurgisch herstel beoordelen. Met vragen over de operatie en het herstel kunt u bij hen terecht.

De maatschappelijk werker
Tijdens de screening of opname heeft u een gesprek met de maatschappelijk werker. Van de medisch maatschappelijk werker kunt u psychosociale begeleiding verwachten als u denkt dat u dat nodig heeft. Hij kan u raad en advies geven en helpen bij het oplossen van niet-medische problemen, bijvoorbeeld in uw gezinssituatie, op uw werk, financiële vragen en subsidies en in het contact met verzekeringsmaatschappijen.

Onderzoekers
Het Erasmus MC is een academisch centrum. U heeft dus kans dat uw wordt gevraagd mee te doen aan onderzoek (bijvoorbeeld medisch onderzoek, maar ook psychosociaal onderzoek). Wanneer u deelneemt aan het onderzoek komt u ook onze onderzoekers of research verpleegkundigen tegen. Zij regelen alles rondom het onderzoek. Deelname aan onderzoek is uw eigen keuze en wordt zeker niet verplicht.

 

Wetenschappelijk onderzoek

 

Nefrologie en transplantatielab

Wat doen onderzoekers in het transplantatielab?

Na transplantatie wordt het donororgaan als lichaamsvreemd ervaren. Dit zorgt voor een risico van afstoting van het orgaan door cellen van het afweersysteem. In het laboratorium wordt deze afweerreactie nagebootst. Op deze manier wordt met name gekeken hoe de afweercellen van de patiënt kunnen reageren op die van de orgaandonor. Hiervoor wordt onder andere het celtype, het vermogen tot het uitscheiden van ontstekingseiwitten en het vermogen om donorcellen te doden en te remmen bestudeerd.

Om afweeronderdrukkende medicatie af te stemmen op de patiënt, worden in het laboratorium bepalingen ontwikkeld die afstoting, het risico op infecties en de bijwerkingen van afweerremmende medicatie kunnen voorspellen. Ook wordt onderzocht waarom de ene patiënt zijn transplantaat langer behoudt dan de andere patiënt.

Onderzoek naar hoe patiëntencellen reageren op donorcellen en virussen loopt als een rode draad door ons wetenschappelijk onderzoek. Aandachtgebieden zijn onderzoek naar nieuwe medicijnen en naar cellen die het afweersysteem kunnen remmen.