Tekstgrootte A A A

Agenda

Niertransplantatie in het Erasmus MC

Het vooronderzoek

Wilt u voor niertransplantatie in aanmerking komen? Dan moeten we een aantal vooronderzoeken doen. De nefroloog in uw eigen ziekenhuis zal dit doen. Het kan zijn dat onderzoeken die een ander ziekenhuis al heeft gedaan, nog een keer herhaald moeten worden. Dit is dan omdat er mogelijk belangrijke informatie ontbreekt en de artsen een volledig beeld nodig hebben van het verloop van uw ziekte.

Wilt u een nier ontvangen van een levende donor? Dan krijgt de donor eerst informatie over donatie bij leven. Als de donor besluit een nier te doneren, wordt ook bij de donor een vooronderzoek gedaan in het Erasmus MC.
Lees meer over het proces dat de donor moet doorlopen onder ‘donatie in het Erasmus MC’

De transplantatie

Als de transplantatie in het Erasmus MC gaat plaatsvinden, doorloopt u de volgende drie stappen:

1. Voorbereidingen bij opname
2. De dag van de transplantatie
3. Na de operatie

1. Voorbereidingen bij opname

Op de dag van de opname krijgt u eerst een opnamegesprek met de nefroloog en verpleegkundige specialist. Bij een geplande opname kan het opname gesprek ook al eerder op de polikliniek hebben plaatsgevonden. Voordat de transplantatie plaatsvindt, voeren we nog diverse onderzoeken uit. Dat kan gebeuren op de dag voor de operatie of op de dag van de operatie zelf. Dit onderzoek gebeurt op de transplantatie-afdeling of op de Spoedeisende Hulp-afdeling. De voorbereidende onderzoeken bestaan uit een hartfilmpje (ECG), een longfoto (X-thorax), lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek. Ook krijgt u voor de operatie de vraag u of wilt meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Wanneer u hieraan meewerkt, wordt tijdens de operatie bloed en weefsel afgenomen. Dit kan dan later worden gebruikt voor onderzoek. Het geven van toestemming is geheel vrijblijvend. Verder komen bij uw opname de zaalarts, de  chirurg die u gaat opereren, de verpleegkundig specialist chirurgie, de verpleegkundige en de anesthesist bij u langs. Zij kunnen eventuele vragen beantwoorden.

2. De dag van de transplantatie

Bij een transplantatie zal uw donor als eerste de operatie ondergaan. Als u de donor kent, kunt u elkaar nog zien voor de operatie. In het Erasmus MC worden de ontvangers en donoren niet samen op een kamer verpleegd. Dit wordt gedaan uit praktische overwegingen, onder meer omdat u beiden na de operatie rust nodig heeft. Daar komt bij dat mensen het niet prettig vinden als de ontvanger ziet dat de donor zich bijvoorbeeld niet lekker voelt na de operatie, en omgekeerd. Op de dag van de operatie wordt u in de loop van de ochtend of begin van de middag naar de operatiekamer gebracht.

De operatie wordt uitgevoerd door een van de transplantatiechirurgen. De donornier wordt geïnspecteerd, klaargemaakt en vervolgens in uw lichaam geplaatst. Daarbij worden de bloedvaten en urineleider van de nieuwe nier op uw eigen bloedvaten en blaas aangesloten. U krijgt een urinecatheter, wonddrain en eventueel een splint (een buisje dat geplaatst wordt in de urineleider van de donornier en via de buikwand naar buiten komt). Het litteken zal onder in de buik te zien zijn. Dit ziet eruit als een boog van ongeveer 15 tot 20 cm. Uw oude nieren blijven zitten. De operatie duurt gemiddeld twee uur.

Indien er voldoende urineproductie is van de transplantatienier wordt de ventueel aanwezige CAPD-catheter tijdens de operatie verwijderd. Het kan gebeuren dat er niet direct urineproductie is na de niertransplantatie. De nier is een tijd buiten het lichaam geweest en heeft een herstelperiode nodig. Het is daarom mogelijk dat u na de operatie nog enige tijd nierfunctievervangende therapie nodig heeft, zoals CAPD of hemodialyse.

3. Na de operatie

Na de operatie begint uw herstelperiode. Tijdens de dagelijkse visite lopen de nefroloog, chirurg en de verpleegkundige specialisten bij u langs. De eerste paar dagen voelt u zich waarschijnlijk niet lekker, maar over het algemeen wordt een niertransplantatie niet als pijnlijk ervaren. Indien u een nier van een familielid of bekende heeft ontvangen, kunt u de dag na de operatie weer contact hebben met uw donor. De dagen na de operatie houden we u goed in de gaten en doen we diverse onderzoeken om de nierfunctie van uw nieuwe nier te bekijken. De meeste patiënten blijven na de transplantatie gemiddeld twee weken in het ziekenhuis.

Lees verder over uw leven na de transplantatie

Bekijk hier de video’s over transplantatie in het Erasmus MC