Tekstgrootte A A A

‘Nierteam aan huis’ gaat starten in vier regio’s

Het succesvolle voorlichtingsproject Nierteam aan huis wordt in 2016 in vier academische en vier grote perifere ziekenhuizen ingevoerd door Zorgverzekeraars Nederland en onder begeleiding van het Erasmus MC. Om de opbrengsten in kaart te brengen financiert de Nierstichting een kosteneffectiviteitsanalyse. Nierpatiënten met (bijna) nierfalen in vier regio’s, krijgen samen met familie en vrienden, voorlichting aan huis over nierziekten en behandelmethoden.

Nierteam aan huis

‘Nierteam aan huis’ is het vervolg op twee eerdere voorlichtingsprojecten aan huis voor patiënten en hun naasten over alle aspecten van nierziekten en de behandelingen. Het ene project richtte zich op voorlichting aan nierpatiënten die nog (net) niet dialyseerden, het andere op voorlichting aan mensen die al wel dialyseerden. Prof. dr. W. Weimar, projectleider van ‘Nierteam aan huis’ in het Erasmus MC: “Chronische nierschade zorgt behalve voor fysieke klachten, vaak ook voor onzekerheid. Hoe moet het met werk of opleiding? Kan ik nog op mijn kleinkinderen passen? Met vrienden op stap? Krijg ik te maken met transplantatie of dialyse? Het is mooi dat de sociale omgeving van een patiënt hierbij nadrukkelijk betrokken wordt.”

Toename aantal levende donaties

Uit beide projecten bleek dat patiënten en hun naasten meer kennis kregen, en met elkaar in gesprek gingen over een passende vervolgbehandeling. Opvallend was de aanzienlijke toename van het aantal transplantaties met een nier van een levende donor (vier keer meer donaties ten opzichte van een controlegroep). De Nierstichting zet zich daarom samen met het Erasmus MC in voor landelijke invoering en opname van deze voorlichting in de standaardzorg voor patiënten met nierfalen.

Een eerste stap daartoe is nu gezet, met de ondertekening van een overeenkomst tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Erasmus MC. ZN financiert het ‘Nierteam aan huis’ dat in oktober 2016 in vier regio’s van start gaat. De looptijd van het project is drie jaar. In elke regio doen een academisch en een perifeer ziekenhuis mee (zie de deelnemende UMC’s en ziekenhuizen onderaan dit persbericht). Onderzoek moet uitwijzen of deze vorm van voorlichting in deze bredere context dezelfde positieve resultaten oplevert. Als dat zo is, kan ‘Nierteam aan huis’ leiden tot wel 220 extra nierdonaties bij levengedurende het project. Dat betekent een beter leven voor honderden nierpatiënten en hun naasten. Ook zorgt dit naar verwachting tot vele tientallen miljoenen euro besparing aan zorgkosten door het voorkomen van dialysebehandelingen. Dit moet blijken uit de kosteneffectiviteitsstudie na afloop van het project.

Tom Oostrom (directeur Nierstichting): “In Nederland zijn 6.500 mensen afhankelijk van dialyse. Transplantatie is veruit de beste oplossing, maar de wachttijd is te lang. Elk jaar komt voor onnodig veel mensen een donornier te laat. De voortzetting van het project biedt perspectief voor veel nierpatiënten.”

Laura van Hulst (innovatiemanager van VGZ), namens de zorgverzekeraars: “Het initiatief leidt tot de best passende zorg voor patiënten. Dit blijkt vaak nierdonatie bij leven te zijn. Door nierdonatie bij leven neemt de kwaliteit van leven en de levensduur toe en verkorten we de wachtlijst en dialyseduur van patiënten op de wachtlijst. Kortom, het mes snijdt aan twee kanten: de zorg wordt vele malen beter én de kosten lager. Dat is dan ook de reden dat zorgverzekeraars dit initiatief steunen. We hopen dan ook dat de uitrol vergelijkbare resultaten oplevert als de eerder uitgevoerde studies.”

Deelnemende universitair medische centra en ziekenhuizen:

  • Erasmus MC en Maasstadziekenhuis te Rotterdam
  • Academisch Medisch Centrum (AMC) en Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam
  • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Ziekenhuisgroep Twente, ziekenhuislocatie Almelo
  • Radboudumc en Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch

Bron: Nierstichting

Lees meer over Nierteam aan Huis

Reacties op dit artikel (1 reacties)
  1. Lorié, FJP

    Prima idee. Hopelijk komen er op deze manier meer levende donoren beschikbaar.

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

*