Tekstgrootte A A A

Ik heb een donor gevonden, maar deze woont in het buitenland. Kan hij/zij aan mij een nier doneren?

Donoren uit het buitenland kunnen in Nederland een nier doneren. Iemand die visumplichtig is en wil doneren aan een ontvanger in Nederland moet wel bloedverwantschap (in sommige landen geldt een eerste- of tweedelijns bloedverwantschap) kunnen aantonen. Meer informatie over een visumaanvraag is te vinden op de website van de IND.

Als uw potentiële nierdonor in het buitenland woont, laat dit dan altijd weten aan uw transplantatie centrum. Dit kan via uw transplantatienefroloog, de verpleegkundig specialist of de niertransplantatiecoördinatoren in het Erasmus MC. De coördinatoren zullen vervolgens een brief naar u sturen waarin staat welke gegevens zij nodig hebben van uw donor. Laat de donor nooit op eigen initiatief overkomen naar Nederland. Voordat de donor naar Nederland komt, zullen er namelijk nog onderzoeken plaatsvinden in het land van herkomst van de donor.

Samen met de maatschappelijk werker wordt het donatietraject in gang gezet. De maatschappelijk werker zal samen met u bekijken welke zaken er geregeld moeten worden om de donor naar Nederland te laten komen voor de donatie.

Onderzoeken die moeten plaatsvinden voordat de donor naar Nederland komt

Wij vragen aan een donor uit het buitenland of om in het land van herkomst enkele vooronderzoeken te laten doen. Dit zijn de volgende onderzoeken:

  • Bepaling van de bloedgroep
  • Bepaling van de nierfunctie en het glucose (bloedsuiker)gehalte in het bloed
  • Virus onderzoek in het bloed: Hepatitis B, HepatitisC, Human Immunodeficiency Virus (HIV), Epstein Barr virus (EBV) en Cytomegalovirus (CMV)
  • Eventueel op in bijzondere gevallen nog aanvullend onderzoek

Ook vragen wij via de huisarts van de donor de medische voorgeschiedenis en de lengte en het gewicht op. Aan de hand van deze gegevens wordt bekeken of er op het eerste gezicht geen bezwaren zijn tegen nierdonatie. Daarna wordt in overleg met u een moment ingepland om uw potentiele donor over te laten komen naar Nederland voor de verdere voorbereidingen en keuring voor donatie. Na eventuele goedkeuring van uw potentiele donor wordt meestal niet in hetzelfde bezoek de donatie-operatie uitgevoerd. Hiervoor zal een apart moment worden ingepland. Dit hangt onder andere af van uw nierfunctie en de wachttijd voor operatie.

Onderzoeken in Nederland

In Nederland vinden verdere vooronderzoeken plaats. Op de polikliniek nefrologie ofwel nierziekten zal er in ieder geval bloed en urine worden onderzocht. Er zal een longfoto, hartfilmpje en CT-scan van de buik worden gemaakt. Per persoon zal bekeken worden of er nog andere onderzoeken nodig zijn. Als er bij die onderzoeken geen bezwaar tegen donatie lijkt te zijn volgt er een beoordeling door de transplantatiechirurg en de anesthesist. Daarna vindt er eventueel definitieve goedkeuring voor donatie plaats.

Financiële plaatje

De zorgverzekeraar van de ontvanger vergoedt de kosten met betrekking tot de voorbereiding voor donatie, de operatie en de reiskosten naar Nederland. In het geval dat een extra reis noodzakelijk is, wordt dit niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar van de ontvanger. In dat geval kunt u de subsidie nierdonatie bij leven aanspreken.

Kosten die gemaakt worden voor de onderzoeken in het land van herkomst van potentiële donor worden vergoed door de zorgverzekering van de ontvanger.  U moet wel een factuur hiervan kunnen overleggen.

Voor sommige overige kosten kunt u de subsidie “nierdonatie bij leven” aanspreken. De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) voert de regeling uit. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor de inhoud en betaalt de vergoeding. Vanuit deze subsidie krijgt de donor voor het verblijf een vaste vergoeding van 8 euro per dag op de dagen dat de donor niet in het ziekenhuis ligt. Zo nodig worden vijf nachten in een hotel vergoed. Hiervoor is een bedrag van 50 euro per nacht vastgesteld. Donoren buiten Europa kunnen één keer een extra vergoeding van 100 euro krijgen via de subsidie “nierdonatie bij leven”, omdat zij te maken hebben met extra kosten. Als de kosten hoger zijn dan 100 euro door de kosten van reisdocumenten, worden die extra kosten vergoed.

Alle voorwaarden rondom vergoedingen voor nierdonoren in het buitenland kunt u lezen onder paragraaf 3 via deze link.

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

*