Tekstgrootte A A A

Heeft een nierdonatie impact op mentale gezondheid?

Lotte Timmerman, psychologe en junior onderzoeker op de afdeling Inwendige Geneeskunde, onderzoekt de invloed van een donatie op de mentale gezondheid van een nierdonor. Het onderzoek heet “In hoofd, hart en nieren”. Lotte is afgestudeerd in Klinische psychologie aan de Erasmus Universiteit en werkt sindsdien bij de afdeling nefrologie en transplantatie. Ze heeft inmiddels meer dan 130 donoren gesproken over hun donatie en de invloed ervan op onder andere psychische klachten en welzijn.

Hoe is dit onderzocht?

In het onderzoek vergeleek Lotte Timmerman de mentale gezondheid van 135 donoren met de mentale gezondheid van een gematchte groep mensen uit de Nederlandse bevolking. “Donoren worden gescreend voor donatie, en daardoor zijn ze vaak ook mentaal gezonder dan de gemiddelde algemene populatie. Daarom heb ik gekozen voor een ‘gematchte controlegroep’. Dit houdt in dat in de controlegroep alleen de mensen zitten die een soortgelijke mentale gezondheid hebben als de groep donoren”.

Aan de donoren werd gevraagd naar hun welzijn (bijvoorbeeld levenstevredenheid, positieve gevoelens, of het hebben van een levensdoel), maar ook naar het mogelijk ervaren van psychische klachten (bijvoorbeeld depressie, angst of vijandigheid). Dit werd zowel vooraf aan de donatie als op 3 en 12 maanden na de donatie gemeten.

Geen extreme veranderingen in mentale gezondheid bij donoren

Uit het onderzoek komt naar voren dat de grootste groep donoren geen verandering liet zien in psychische klachten (73%) of welzijn (77%). Een kleine groep liet een toename zien in psychische klachten (17%) en een kleine groep juist een afname (9%). Een groep van 14% liet een afname van welzijn zien en groep van 9% juist een toename.

Opvallend is dat in de algemene populatie ook veranderingen in psychische klachten en welzijn werden gevonden. Deze toenames en afnames in welzijn en psychische klachten waren bij de donoren niet meer of minder dan wat we in de algemene populatie vonden en zijn dus niet perse toe te schrijven aan de donatie.

Toekomstperspectief

“Wat interessant zou zijn om te weten, is welke andere factoren een toename of een afname in mentale gezondheid veroorzaken. Zijn er bijvoorbeeld meer algemene factoren, waardoor iemand een donatie als ‘heftiger’ ervaart, dan een ander? Zoals de manier waarop iemand omgaat met problemen of juist de sociale steun die iemand krijgt. Als we dit te weten komen kunnen we de juiste ondersteuning bieden aan deze personen”.

135 donoren waren bereid om mee te werken aan dit onderzoek. Bewonderenswaardig, vindt Lotte. “Ik ben heel blij en dankbaar dat zoveel donoren de moeite hebben genomen deel te nemen aan het onderzoek. Door hen is er meer duidelijkheid geschept over de invloed van een nierdonatie op mentale gezondheid. Deze kennis is ook heel belangrijk voor toekomstige donoren. Een donatie heeft over het algemeen dus geen negatieve impact op de mentale gezondheid in het eerste jaar na de donatie. Toch wil ik donoren meegeven om aan de bel te trekken, wanneer ze mogelijk wel psychische klachten ervaren na een donatie. Alleen dan kunnen we er ook iets aan doen”.

 

Reacties op dit artikel (3 reacties)
 1. I. Luttik

  Beste Lotte Timmermans,
  mijn complimenten voor het onderzoek wat je verricht naar de invloed van nierDonoren, wat je al bij 130 van de 135 Donoren hebt uitgevoerd. Met ook respect naar hen die deze medewerking hebben meegewerkt, om alles in kaart te brengen i.v.m. het welzijn van de nierDonor.
  Door het woord Donor met een hoofdletter te schrijven, uit ik mijn respect voor hen, die een nierpatiënt i.p.v. “overleven Leven geven”.
  Het is een gegeven, dat als iedere gezonde Nederlander één nier wil afstaan, het Donor tekort voor nieren, in één klap kan worden opgelost. Dankbaar ben ik naar hen die zich hebben opgegeven als Donor en hen die hun Donorcodicil hebben ingevuld.
  Rest mij je, Lotte Timmermans je veel succes te wensen op de afdeling Nefrologie en transplantatie!

 2. Wim Edelman

  Ik ben benieuwd of er binnen de donorengroep nog verschillen zijn vwb de partnerdonoren en de anonieme donoren.

  • niertransplantatie.info

   Beste heer Edelman,

   Er zijn geen aanwijzingen dat de risico’s en uitkomsten na een anonieme nierdonatie bij leven anders zijn dan na een donatie aan een bekende ontvanger. Zowel de medische als psychologische uitkomsten zijn vergelijkbaar.

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

*