Tekstgrootte A A A

Donatie op maat

Karel Klop promoveerde op 1 juli op zijn onderzoek naar nierdonatie bij leven op maat. Hij onderzocht wat de invloed was van twee verschillende operatietechnieken op de kwaliteit van leven van nierdonoren. Ook onderzocht hij in hoeverre leeftijd bij donatie een rol speelde in kwaliteit van leven.

Oudere donor

Leeftijd hoeft geen belemmering te zijn voor nierdonatie. In het onderzoek werd aan een grote groep levende donoren gevraagd naar hun kwaliteit van leven. Net na de donatie is de kwaliteit van leven voor alle nierdonoren wat minder. Maar na enkele maanden voelen nierdonoren zich over het algemeen weer net zo goed als voor de operatie en vaak zelfs beter dan het gemiddelde van de Nederlandse bevolking. De groep oudere donoren herstelde zelfs sneller na de operatie dan de groep jongere donoren.

Operatietechnieken

Ook vergeleek de onderzoeker verschillende operatietechnieken, de ‘laparoscopische donor nefrectomie’ en de ‘retroperitoneoscopische donor nefrectomie met handassistentie (HARP)’. Dit zijn beide kijkoperaties waarbij maar kleine incisies nodig zijn. Bij de eerste manier opereert de chirurg door het buikvlies heen, bij de tweede manier wordt er juist om het buikvlies heen geopereerd. Er werd gekeken naar verschillen in onder andere de operatieduur, doorbloeding, maar ook bijvoorbeeld naar verschillen in complicaties, kwaliteit van leven en naar de kosten van de operaties. Beide ingrepen waren even veilig. De HARP-methode had de voorkeur wanneer de nier aan de linkerzijde verwijderd werd, omdat de operatietijd dan korter was. Ook was de ischemietijd (de tijd dat er geen bloed door vaten stroomt) korter bij deze operatie. Voor de rechterzijde maakte het niet uit welke methode gebruikt werd.

Toekomst

In het verrichte onderzoek werden alle donoren een jaar lang gevolgd. In de toekomst is het interessant om te weten te komen hoe de kwaliteit van leven van donoren zich op langere termijn – tot wel 30 jaar na de donatie – zal ontwikkelen. Deze studie is reeds gestart in het Erasmus MC en heet de LOVE-studie.

Reacties op dit artikel (2 reacties)
 1. piet verver

  Ik ben gerust gesteld, mijn leeftijd is geen probleem, tenminste, als U mijn leeftijd van 77 jaar ook toelaatbaar acht.
  In vervolg op mijn reactie, ware het niet goed geweest, om in Uw stukje over oudere donor, ook te vermelden om welke leeftijden het gaat, met dank.

 2. niertransplantatie.info

  Beste meneer Verver,

  De leeftijd van donoren loopt uiteen van 18 tot en met 90 jaar. Zie ook het kopje onze zorg > cijfers.

  Leeftijd (op de 18+ grens na) is geen doorslaggevende factor voor het wel of niet kunnen doneren van een nier. De gezondheid van de betreffende persoon is wél doorslaggevend.

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

*