Tekstgrootte A A A

Agenda

Nierdonatie in het Erasmus MC

Overweegt u om uw nier af te staan? Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe nierdonatie in zijn werk gaat. U kunt hier vinden hoe de voorbereiding van nierdonatie verloopt, u kunt meer details vinden over de operatie zelf en over de gevolgen die de operatie voor u heeft.

Stap 1: Voorlichting over levende nierdonatie
Stap 2: Voorbereiding van donatie
Stap 3: De operatie
Stap 4: Na de donatie

Stap 1: Voorlichting over levende nierdonatie

Wanneer u erover denkt om uw nier af te staan aan een bekende of onbekende persoon, kunt u contact opnemen met het Erasmus MC. Allereerst komt u voor een informatief gesprek bij de nefroloog. U kunt hier alleen heenkomen, of samen met uw ontvanger. U ontvangt informatie over nierdonatie en niertransplantatie. U krijgt ook informatiemateriaal mee naar huis. We kunnen een vervolgafspraak maken als u dat prettig vindt. U heeft dan de tijd om alle informatie te laten bezinken en verder na te denken over donatie. Indien u zeker bent van uw wens tot donatie, gaan we door met de voorbereiding van donatie.

Stap 2: Voorbereiding van nierdonatie bij leven

Als u voor levende nierdonatie in aanmerking wilt komen, vinden er eerst vooronderzoeken plaats. We kijken of u gezond genoeg bent om te doneren. De onderzoeken starten direct en zijn na ongeveer drie maanden afgerond. U mag pas doneren als er geen bezwaren zijn om met één nier verder te leven en als u de operatie aankunt. De onderzoeken worden uitgevoerd door de nefroloog en de verpleegkundig specialist niertransplantatie.

Bloedgroep bepalen
Allereerst bepalen we uw bloedgroep. Hieraan kunnen we zien of u direct aan uw ontvanger kunt doneren. Om direct te kunnen doneren moet de bloedgroep passend te zijn. De bloedgroepen hoeven niet hetzelfde te zijn. Indien uw bloedgroep niet passend is kunt u deelnemen aan één van de alternatieve donatieprogramma’s.

Kruisproef en weefseltypering
Indien uw bloedgroepen passend zijn, vindt een kruisproef en weefseltypering plaats. Hiermee wordt bekeken of uw nier niet wordt afgestoten door de ontvanger. Indien uw kruisproef niet goed is kunt u deelnemen aan één van de alternatieve donatieprogramma’s.

Overige onderzoeken
Ook vinden er onderzoeken plaats om te bepalen of u gezond bent. Dit zijn de volgende onderzoeken: een hartfilm (ECG), een longfoto (X-thorax), een bloed- en urineonderzoek, een CT-scan en lichamelijk onderzoek. Soms is het noodzakelijk om extra onderzoeken te doen. Verder heeft u een intakegesprek met de niertransplantatiecoördinator. Ook heeft u een gesprek met het medisch maatschappelijk werk.

Lees meer onder ‘Donatiemogelijkheden’ 

Wachten op de operatie
Wanneer u het voorbereidingstraject goed heeft doorlopen, bepalen de nefroloog, transplantatiechirurg en anesthesist of u de operatie aankunt. Nadat zij u groen licht hebben gegeven, komen u en uw ontvanger op een wachtlijst voor operatie. De wachttijd voor de operatie varieert van 1 tot 4 maanden.

Stap 3: De operatie 

U wordt 1 dag voor de operatie opgenomen. Uw opnamegesprek heeft u met de zaalarts of co-assistent. Op de dag van de opname komen de chirurg die u gaat opereren, de verpleegkundig specialiste chirurgie, de anesthesist en een niertransplantatiecoördinator bij u langs. Zij kunnen uw vragen beantwoorden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat uw wordt gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek. Het is niet verplicht om hieraan deel te nemen.

Bij een transplantatie zal u als eerste de operatie ondergaan. In geval van een directe donatie is het mogelijk om voor de operatie uw ontvanger nog te zien (indien u aan een bekende doneert). In het Erasmus MC worden de ontvangers en donoren niet samen op een kamer verpleegd. Dit wordt gedaan omdat u beiden na de operatie rust nodig heeft. De ervaring leert dat het niet prettig is als de ontvanger ziet dat de donor zich bijvoorbeeld niet lekker voelt na de operatie en omgekeerd. In de loop van de ochtend of begin van de middag wordt uw ontvanger naar de operatiekamer gebracht.

De operatie vindt meestal plaats door middel van een kijkoperatie, al dan niet door middel van hand- of robot assistentie. Dit bespreekt de chirurg van tevoren met u. U ligt op uw zij op de operatietafel. Met behulp van instrumenten, wordt de nier losgemaakt. De nier wordt uiteindelijk verwijderd met een snee boven het schaambeen. Hieraan zult u 3 tot 4 kleine littekens van 1 cm op de buik en een litteken van 7 tot 10 cm boven het schaambeen overhouden. De ingreep duurt gemiddeld 3 tot 3.5 uur.

Na de operatie blijft u nog ongeveer 3 tot 5 dagen in het ziekenhuis. Zoals aan elke operatie, zijn ook aan een nierdonatie risico’s verbonden. Gelukkig is de kans op complicaties bij deze ingreep klein. Er bestaat onder meer kans op een nabloeding of een wondinfectie. Daarom is het van belang dat u nieuwe of verergerende klachten aangeeft. Voor 90% van de donoren blijkt een herstelperiode van 6 weken voldoende te zijn om daarna bijvoorbeeld weer te kunnen werken.

Stap 4: Na de donatie

Een week na de operatie wordt u gebeld door de verpleegkundig specialist transplantatiechirurgie. Twee tot drie weken na de operatie komt u op controle bij de verpleegkundig specialist transplantatiechirurgie of transplantatiechirurg op de polikliniek heelkunde. Tijdens deze controle wordt nagegaan hoe uw herstel verloopt. Ook zal de verpleegkundig specialist transplantatiechirurgie of transplantatiechirurg controleren of de wonden goed genezen en de nierfunctie controleren in het bloed. Wanneer de chirurg tevreden is hoeft u niet meer terug te komen voor chirurgische controle.

Na drie maanden komt u op controle bij de verpleegkundig specialist niertransplantatie op de polikliniek Nefrologie. Tijdens deze afspraak wordt uw bloeddruk gemeten en uw gewicht genoteerd. De nierfunctie wordt nagekeken aan de hand van bloed en urine. Ook heeft u een evaluatiegesprek met de niertransplantatiecoördinator.

U blijft vervolgens jaarlijks onder controle bij de verpleegkundig specialist niertransplantatie.

Lees verder over uw leven na de donatie

Zie ook de video’s over voorbereiding, opname en nazorg van donoren in het Erasmus MC