Tekstgrootte A A A

Agenda

Disclaimer

De sector Nefrologie en Transplantatie van het Erasmus MC spant zich in de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten samen te stellen.

Desondanks kunnen wij op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Erasmus MC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

Deze website geeft geen medisch advies. De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.

Het feit dat websites van derden via links op deze website kunnen worden geraadpleegd, betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door de sector Nefrologie enTransplantatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.